Poskytujeme komplexné služby na plynové gamatky
(plynové kachle)
s odvodom spalín cez stenu alebo do komína

  • servis plynových gamatiek
  • opravy plynových gamatiek
  • čistenie a údržba plynových gamatiek
  • prehliadky plynových gamatiek
  • kontrola tesnosti plynu
  • montáž nových gamatiek / demontáž starých gamatiek

údržba gamatiek

Pre správne fungovanie každého plynového zariadenia / gamatiek je potrebná jeho pravidelná údržba a kontrola. V prípade jej zanedbania často dochádza k nežiaducim prejavom ako je zadymenie a únik spalín do obytného priestoru, čo je nebezpečné pre zdravie človeka. Pravidelnou kontrolou a údržbou sa zvyšuje aj životnosť a účinnosť Vášho plynového zariadenia. Čistenie gamatiek sa odporúča vykonať každé 2 až 3 roky.