Kontaktujte nás na čísle
0940 797 555
pre viac informácií a dohodnutie termínu revízie


Ponúkame Vám

 • Preventívnu prehliadku a čistenie plynových kotlov
 • Preventívnu prehliadku a čistenie gamatiek a plynových prietokových ohrievačov vody a bojlerov
 • Revíznu prehliadku plynových zariadení
 • Revíznu prehliadku tlakových nádob

Aké nedostatky sa odstraňujú pri revízii kotla ?

 • Nesprávne nastavenie výkonu horákov
  na plynovom kotly čistenie horákov a výmenníka tepla
 • Odstránenie netesností
  netesností spojov a vyčistenie filtrov zanesených nečistotami
 • Kontrola expanzných nádob
 • Úniky zemného plynu – netesnosti
  veľmi veľké riziko výbuchu alebo požiaru !

Postup pri revízii plynového kotla

Revízny technik vykonáva:

 • manuálne skúšky ovládacích, uzatváracích prvkov zariadenia
 • kontrolu funkcie regulačného prvku
 • kontrolu poistiek plameňa
 • kontrolu manostatu tlaku
 • kontrolu technického stavu zariadenia vizuálnou prehliadkou
 • kontrolu znečistenia spaľovacej komory, horákov a teplovýmenných plôch (po dohode aj vyčistenie)
 • kontrolu iných havarijných a bezpečnostných prvkov v závislosti od typu zariadenia

Pri revízii používame najmodernejšie zariadenia 

 • detektor úniku plynu, ktorým vieme odhaliť úniky plynu, tesnosť uzáverov a rozoberateľných spojov,
 • analyzátory, ktorými zistíme prítomnosť nebezpečného CO v okolí plynového zariadenia, nedokonalé a neekonomické spaľovanie horákov, zlý odvod spalín – ťah dymovodu a iné. 

Súčasťou revízie je vypracovanie revíznej správy, ktorá obsahuje, okrem iného, zistené nedostatky, ako aj opatrenia na ich odstránenie


Výhody spolupráce s našou spoločnosťou

 • Vopred dohodnutý termín prehliadky na určitú hodinu
 • oprávnení skúsení revízni technici
 • profesionálny prístup, spoľahlivosť , férové ceny

Ako často je potrebné kontrolovať plynový kotol ?

Plynový kotol je potrebné skontrolovať raz za rok


Pokiaľ máte v kúpeľni umiestnený plynový prietokový ohrievač alebo kotol, musíte týmto spotrebičom venovať zvýšenú pozornosť a nechať ich každoročne skontrolovať. Práve v kúpelni dochádza najčastejšie k smrteľným nehodám zapríčineným zlým technickým stavom plynového spotrebiča.